27.01.2020 17:29, Romaglot

Подскажите 20 іменників і їх транскрипція

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Українська мова, 27.02.2019 17:30
Напищіть твір-роздум на тему: "людська душа- криниця чистої води"
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 01.03.2019 07:20
Добрать до поданих слів споріднені так щоб у корені звук (о) змінився на (і) (школа, робота, ходити, гора, нора, зоря)
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 02.03.2019 15:20
Іть написати діалог, на любу ! будьласка
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 03.03.2019 23:40
Твір на тему яку людину можна назвати щасливою
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 18:50
Чому птахів треба берегти? напиши про це текс-міркування ( 5-7 речень )
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 07.03.2019 20:00
Зясувати між якими абзацами втрачено звязок. учора ми всім класом побували на екскурсії в новому районі міста. тепер вони будують для нас ляльковий театр. уже закінчують зводити цегляні стіни. до міжнародного дня
захисту дітей театр буде відкрито. цікаво, якою виставою розпочнеться театральний сезон?
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 02:50
Спробуй уявити себе президентом країни. щоб ти зробила б, щоб школярам було цікавіше вчитися і відпочивати? напиши про це.
Ответов: 3
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 10:20
Опис рослини, яка квітує навесні (5-7)
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 11:40
Добери і запиши кілька народних прикмет у якихуживається присліники з різним ступенемвияву ознаки діїнаприклад тепло-тепліше холодно-холодніше
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 17:30
Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень: без церемоній, без ладу, по змінах , до речі, без межі, над силу, попід тином, без вини, попід вікнами без догани без закону
Ответов: 2
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 19:40
Чому птахів треба берегти? текст-міркування (5-7)речень
Ответов: 4
Иконка предмета
Українська мова, 08.03.2019 23:50
1завдання стиль мовлення, що використовується у побутових стосунках, називається: а)розмовним: б)офіційно діловим: в)публіцистичним: навести приклад невеликого діалогу в цьому стилі 2завдання публіцистичний
стиль використовується а)у науці і освіті: б)в офіційно - ділових відносах; в)у громадському - політичному житті навести приклад із двох - тьох речень у публіцистичному стилі 3завдання для складання будь - яких
документів використовують: а)художній стиль; б)офіційно діловий; в)науковий стиль навести приклад будь - якого документа 4завдання опис - це а)тип мовлення, який використовується для зображення предмета або явища;
б)стиль мовлення, який використовується для зображень предмета або явища; в)міркування автора над предметом або явищем скласти опис із двох трох речень 5завдання розповідь - це тип мовлення, який має такі
елементи будовим: а) зав"язка, кульмінація, розв"язка б) теза, аргументи, висновки; в) початок, середина, кінець яку функцію в мові виконує розповідь? 6завдання розсуд - це тип мовлення, який має таку функцію: а)слово
зображення предмета; б)повідомленняпро дії; в)доведення або поямнення чогось з яких частин складається розсуд
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 05.07.2019 07:10
Категория
Математика, 05.07.2019 07:10
Категория
Английский язык, 05.07.2019 07:10
Категория
Русский язык, 05.07.2019 07:10
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19243292