30.04.2020 07:15, Unicorn789

2. Как природа понять характер и настроение спорящих?

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Литература, 01.03.2019 18:40
Написать сочинение к стихотворению "неохотно и не смело" или "листья" автор фёдор иванович тючев. (по плану) план. 1. какую картину природы создаёт поэт? 2.какие изобразительные средства использует автор для создания пейзажа.
3.моё отношение к прочитанному произведению. надо! ^__^
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 10.03.2019 20:13
Найди и прочитай в энциклопедии статью о жизни лебедей перечитай описание лебедя в рассказе сравни что общего и различного в этих статьях. можете составить по кратче.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 11.03.2019 18:38
25 вопросов по произведению васюткино озеро с ответами
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 11.03.2019 19:27
50 тарас шевченко був учасником організації: а. «руська трійця». б. братство тарасівців. в. кирило-мефодіївське братство. г. південне товариство декабристів. перше видання «кобзаря» було в а. 1838 р. б. 1840 р. в. 1843 р. г. 1861 р. 3. укажіть, як здобули гроші для викупу т. г. шевченка з кріпацтва. a. організували благодійну виставку картин. б. продали збірки творів є. гребінки. b. взяли в борг. г. розіграли в лотерею картину к. брюллова. 4. укажіть мотиви, які лягли в основу поезії «думи мої, думи мої…» a. гірка доля україни. б. становище україни в світі. b. доля митця. г. стосунки людини і природи. 5.за жанровою особливістю «до основ’яненка» — це вірш…. а медитація. б прохання. в трагедія. г послання період творчості т. шевченка, до якого належить поема «кавказ». а ранньої. б «трьох літ». в останніх років. г «у казематі». 7.характеризуючи правду, т. шевченко обурено проголосив, що вона… (за твором «сон» («у всякого своя доля») а закута в кайдани. б кров’ю полита. в п’яна. г химерна і підступна. 8.як характеризується сон п’яного з бенкету? (за твором «сон» («у всякого своя доля») а віщим. б дивним. в казковим. г миттєвим. 9.сатиричною є поема шевченка: а. «єретик». б. «кавказ». в. «сон». г. «і мертвим, і живим, і ненародженим…» 10.твір «і мертвим, і живим, і ненародженим…» за жанром: а. поема. б. вірш. в. послання. г. елегія. 11. провідною думкою твору т. шевченка «і мертвим, і живим…» є: а. утвердження сили знань, навчання. б. утвердження того, що становище кріпаків можна змінити революційним шляхом. в. засудження панів-лжепатріотів, їхнього комплексу меншовартості. г. засудження царських прислужників, кріпосників і самої царської влади. символічними у творі «кавказ» є образи… а прометея та орла. б чурека і саклі. в правди і волі. г храму і каплиці. допишіть відповідь (кожна правильна відповідь 1 б) що символізує прометей у поемі т. шевченка «кавказ»? кому присвячений “кавказ”, що ви знаєте про цю людину? установіть відповідність між уривками та творами т. шевченка, з яких їх узято: (1 б) 1. «якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя…». 2.«кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте…». 3.«ви любите на братові шкуру, а не душу! ». 4.«наша дума, наша пісня не вмре, не загине…». а. «до основ’яненка…». б. «кавказ». в. «заповіт». г. «причинна». д. «і мертвим, і живим, і ненародженим…». пов’яжіть дати з подіями в житті т. шевченка (1 б) а. 1843 1. викуп з кріпацтва б. 1814 2. перша після довгої розлуки поїздка в україну. в. 1838 3. рік народження г. 1840 4. арешт 5. видання першої книги «кобзар»
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 10:08
Що на вашу думку спричинило переродження колишнього мандрівника на лихваря? (гопсек)
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 14.03.2019 19:39
Напишите всё, что касается николая ростова в "войне и мир" 1 тома, 2 части
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 16.03.2019 11:40
Васюткино озеро . как стали относится к васютке отец и дед? ответить с цитатами из текста .
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 16.03.2019 14:50
Придумать песенку про винни пуха и его друзей
Ответов: 1
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 09:36
Праблема выбару у рамане ивана мележа "людзи на " ​
Ответов: 3
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 13:19
Поведение и поступки дика-сенда​
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 17.03.2019 15:03
Напишите сочинению на тему «любовь» с примерами из рассказа ’’после ,, и ’’куст сирени,,
Ответов: 2
Иконка предмета
Литература, 18.03.2019 15:30
Учому секрет популярності вальтера скота. треба невеликий твір плі!
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Английский язык, 21.10.2020 15:57
Категория
Другие предметы, 21.10.2020 15:57
Категория
Английский язык, 21.10.2020 15:58
Категория
Русский язык, 21.10.2020 15:58
Категория
Алгебра, 21.10.2020 15:58
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18276894