13.05.2022 14:27, SQQQUAD

Розв’яжіть ΔАВС за двома сторонами і кутом між ними АВ = 5 см, ВС = 6 см, ∠B = 30° (Увага! Розміщуйте свої відповіді розділяючи числа 1 пропуском. Першим значення сторони АС, потім ∠А та ∠С. Використовуйте тільки числа без позначення см та знаку кута. Отримані результати округлюйте до цілих за правилом округлення чисел. При розв’язуванні використовуйте калькулятор або таблиці зі значеннями тригонометричних функцій кутів. Наприклад: 15 60 90).

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Геометрия, 27.02.2019 05:30
.(Стороны треугольника относятся как 4: 5: 6,а перметр треугольника, образованного его средними линиями, равен 30 см. найдите средние линии треугольника.).
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 28.02.2019 21:40
Вычислите градусные меры углов ромба abcd, если его периметр равен 24 см и ас = 6 см
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 28.02.2019 22:30
.(Меньшее основание трапеции равно 32см, а средняя линия-48см. найдите большее основание трапеции.).
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 28.02.2019 22:40
Чему равно n ,если сумма углов выпуклого n-угольника равна 2700?
Ответов: 4
Иконка предмета
Геометрия, 01.03.2019 03:50
Радіус кола дорівнює 8 корінь 3-х знайдіть сторону описаного навколо цього кола правильного шестикутника
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 02.03.2019 02:50
Вравнобедренной трапеции боковая сторона равна 10 см, диагональ-17 см, а разность оснований-12 см. найдите площадь трапеции
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 02.03.2019 17:20
Меньшее основание трапеции равно 32см, а средняя линия - 48см. найдите большее основание трапеции.
Ответов: 2
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 07:50
На сторонах ав вс ас треугольникаавс отмечены точки т, р,м, соответственно угол мрс=51гр, угол авс=52гр, угол атм=52гр. найти угол тмр
Ответов: 4
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 15:40
Впрямоугольном треугольнике катет, длина которого равные 45 и косинус прилежащего к нему угла, равный5/11.найдите площадь вписанной в этот треугольник окружности.
Ответов: 4
Иконка предмета
Геометрия, 03.03.2019 17:20
На сторонах ав и вс треугольника авс отмечены точки м и р так, что ам=мв, вр=ср, ас=14см. чему равен отрезок мр?
Ответов: 4
Иконка предмета
Геометрия, 04.03.2019 05:30
Найдите расстояние между основаниями равнобедренной трапеции, у которой основания 5 м и 11 м, а боковая сторона 4 м
Ответов: 3
Иконка предмета
Геометрия, 04.03.2019 05:50
Угол при вершине равнобедренного треугольника равен 120 градусов. вычислить периметр треугольника, если боковая сторона равна 1.
Ответов: 4

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 10.04.2020 11:04
Категория
Обществознание, 10.04.2020 11:04
Категория
Алгебра, 10.04.2020 11:04
Вопросов на сайте: 19400713