30.01.2020 23:04, кирабим

80 !
поясніть на конкретному прикладі особливості взаємодії компонентів

природи у ландшафті.​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
География, 15.03.2019 13:30
На плане масштаба 1: 2000 длина шоссейной дороги составляет 14 см определите действительную длину дороги на местности
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 18.03.2019 17:25
Ответьте хотя бы на один ! природные зоны северной америки1.почему тундра – безлесная природная зона? 2.почему в тундре обилие рек, озер, болот? 3.почему тундра спускается так далеко на юг (до 56 с. ш.) на востоке материка? 4.почему в направлении с севера на юг сначала растет хвойный лес (тайга), потом смешанный лес, а затем широколиственный, а не наоборот? 5.почему почвы тайги неплодородные? 6.почему не тайга, а смешанные и широколиственные леса подверглись вырубке? 7.лист какого дерева и почему изображен на флаге канады? 8.почему прерии (степи) расположены на великих равнинах? 9.почему степи безлесны? 10. почему почвы прерий являются лучшими из всех почв материка? 11. из-за чего прерии называют «хлебной корзиной» или «пшеничным поясом» америки? 12. где и почему размещаются пустыни на материке? ​
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 20.03.2019 10:34
1. головне багатство країн південно-західної азії: а) вугілля; б) дешева робоча сила; в) нафта; г) мідь. 2. яка з країн є світовим постачальником мохерової вовни ”тіфтік” з ангорської кози: а) афганістан; б) туреччина; в) сирія; г) іран. 3. у якому регіоні азії розпочались історія людства, виникло зрошувальне землеробство, утворились перші держави, винайдено алфавіт, зародились релігії: а) південно-західна азія; б) східна азія; в) центральна азія. 4. який тип держав переважає в азії за рівнем економічного розвитку: а) розвинуті країни; б) країни з перехідною економікою; в) країни, що розвиваються. 5. яка з названих держав є абсолютною монархією: а) саудівська аравія; б) індія; в) японія. 6. до нових індустріальних країн в азії відносять: а) ізраїль; б) туреччину; в) сінгапур; д) афганістан 7. визначте чинник, який сприяв швидким темпам зростання економіки японії: а) зміна форми правління з монархічної на республіканську; б) наявність значних покладів мінеральної сировини; в) надходження після іі світової війни значних інвестицій із країн європи; г) використання висококваліфікованої робочої сили та нових технологій. 8. у якому місті китаю створена економічна зона з іноземними інвестиціями в промисловості: а) хотан; б) ланьчжоу; в) шанхай; г) катгар; д) харбін. 9. більшість азіатських країн мають рівень урбанізації: а) низький; б) середній; в) високий. 10. основним центром банківської та торговельної справи на близькому сході є: а) ізраїль; б) ірак; в) ліван; г) афганістан. 11. серед руд кольорових металів китай відомий родовищами світового значення: а) вольфраму; б) олова; в) міді. 12. основними експортними товарами країн південно-східної азії є: а) чорні метали; б) мінеральна сировина; в) побутова техніка; г) мінеральні добрива. ііі – iv рівень 13. розташуйте столиці у напрямку із сходу на захід. а – анкара; б – токіо; в – тегеран; г – делі. 14. установіть відповідність між країнами та їх характеристиками. 1) є конституційною монархією; 2) є соціалістичною країною; 3) у минулому була колонією великої британії; 4) є відомим експортером на світовий ринок джуту та чаю; 5) має на своїй території всесвітнього значення поклади вольфраму; 6) чорна металургія працює виключно на імпортній сировині а – китай; б – індія; в – японія. 15.встановіть справедливість тверджень щодо країн східної азії ( так/ ні ) 1) до цього субрегіону входять сінгапур, бруней, в’єтнам, індонезія. 2) східна азія відіграє значну роль у світовому видобутку вугілля, залізних руд, марганцевих руд, олова, поліметалевих руд, мідних руд. 3) всі країни субрегіону за рівнем соціально-економічного розвитку відносяться до країн перехідної економіки; 4) джакотський трикутник – це територія прискореного економічного розвитку, політичної нестабільності, соціальних проблем.
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 21.03.2019 03:10
Помргите определите ресурсообеспеченность карт. а) минерально-сырьевых и топливных ресурсов б) водных ресурсов в) земельных ресурсов г) лесных ресурсов
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 27.03.2019 21:30
Щит богат 1)нефтью и газом 2)ресурсами горных и цветных металлов 3)каменным углём
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 28.03.2019 22:00
Основание трапеции равны 12 и 34. найдите больший йз отрезков, на которые делит среднию линию этой трапеции одна из её диагоналей
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 29.03.2019 06:10
Почему атмосферное давление понижается с высотой
Ответов: 3
Иконка предмета
География, 29.03.2019 12:00
1- использование воды / допишите таблицу / водопользование водопотребление : 1. рыбное хозяйство 1. промышленость 2. речной транспорт 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. в чем состоит отрицательное влияние человека ? 2 - подберите пару : понятие определение. 1. водоупорные породы / а) вода в земной коре 2. грунтовые воды / б) горные, пропускающие воды 3. артезиадские воды / в) горные , не пропускающие воды 4. подземные воды / г) слой, насыщенный водой 5. источники / д) вода в верхнем водоносном слое 6. минеральные воды / е) вода между двумя водоупорными пластами 7. водопроницаемые породы / ж) мусто выхода грунтовых вод 8. межпластовые воды / з) подземные воды, насыщенные газами 9. водоносный слой / и) самофонтанирующие подземные воды
Ответов: 1
Иконка предмета
География, 30.03.2019 02:20
Что такое "крик" относится к австаралии
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 08.04.2019 06:46
Вам необходимо перевезти скоропортящийся груз в город каскелен рсположенный в 10 км от алматы​
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 10.04.2019 18:23
Ссамостоятельной по ! в своих написаных ответах я сама не уверена
Ответов: 2
Иконка предмета
География, 11.04.2019 19:44
Як автомобіль вплинув на життя сша
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 20.05.2020 05:45
Категория
Русский язык, 20.05.2020 05:43
Категория
Русский язык, 20.05.2020 05:39
Вопросов на сайте: 18225803