05.02.2020 05:07, kozakova13

Дальтонизм-рецессивный ген локализован в x-хромосоме. отец и сын-дальтоники, а мать различает цвета нормально. 1. записать генотипы родителей. 2.сколько типов гамет образует женщина? 3.правильно ли будет сказать, что в этой семье сын унаследовал свой недостаток от отца? ​

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 10.03.2019 02:20
Молекулярная масса белка-фермента амилазы равна 97600 а. е.м 1 определить число аминокислот звеньев 2 определить число нуклеотидов и-рнк 3 определить число нуклеотидов в одной цепи днк в друх цепях днк 4 сколькими
триплетами закодирован белок амилаза 5 определить молекулярную массу гена амилазы в днк 6 определиьб длину гена белка амилаы
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 01:10
Для кактусов характерна неглубокая, но разветвлённая корневая система. как вы думаете, к каким условиям обитания приспособлена такая корневая система? в чем суть такого приспособления?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 10:00
Книзшим грибам относятся: а)базидиомикоты б)зигомикоты в)аскомикоты г)несовершенные грибы
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 21:14
Фрагмент одного ланцюга днк має наступну послідовність нуклеотидів: тга тгц гтт тат цац таг ттц. визначіть послідовність нуклеотидів мрнк, що транскрибується з даного фрагмента
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 14.03.2019 13:30
Плоды арбуза могут иметь зеленую или полосатую окраску. все арбузы, полученные от скрещивания растений с зелеными и полосатыми , имели только зеленый цвет корки плода. какая окраска плодов арбуза может быть в f2?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 15.03.2019 09:20
Биологические функции: 1)иона меди 2)угольной кислоты и ее аниона 3)иона кальция и магния 4)иона фольсфатной кислоты
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 17.03.2019 21:40
Днк сперматозоида человека содержит 109 пар нитратных оснований. определите длину днк
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 18.03.2019 06:40
Напишите памятники природы астраханской области (несколько)
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 15:30
Вмолекулах белка следующая последовательность аминокислот: аланин-валин-лейцин-изолейцин. какой будет код днк?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 20.03.2019 21:58
Дарвиновские вьюрки относятся к движущему, стабилизирующему или дизруптивному отбору? почему?
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 21.03.2019 10:44
1. зміна форми еритроцитів при серпуватоклітинній анемії призводить до: а) збільшення тривалості існування серпуватих еритроцитів б) пришвидчення розмноження малярійно плазмодія в серпуватих еритроцидах г) сповільнення розмноження малярійного плазмодія в серпуватих еритроцитах 2. слиз у бронхах і бронхіолах при муковісцидозі стає вязким через: а) збільшення концентрації йонів хлору в слизу б) збільшення концентрації йонів натрію в слизу в) збільшення концентрації солі в слизу г) недостатнє виділення солі з клітин д) надмірне виділення солі з клітин 3. особа із синдромом шерешевського тернера буде жіночої статі тому що : а) має в каріотипі х-хромосому б) не має в каріотипі y-хромосоми в) має в каріотипі 44 хромосоми г) люди без однієї хромосоми в парі завжди жіночої статті 4. під час генної терапії вірус: а) може спричинити нове захворювання б) може переносити функціональний алель гену в) спричиняє шкідливі мутації в геномі г) потрапляє до ядра клітини д) може переносити цілу хромосому 5. увідповідність порушення спадкового матеріалу й симптом що простежується в носія цієї мутації: 1. трисомія за 21-ї хромосомою 2. мутація в гені білка відповідального за згортання крові 3. наявність зайвої х-хромосоми в чоловіка 4. втрата фрагменту 5-ї хромосоми а) порушення розумового та психічного розвитку б) непропорційний розвиток молочних залоз в) порушення сприйняття кольорів г) порушення будови гортані в немовля д) згортання тривалості припинення кровотечі 6. чому існують неоднакові видм гемофілій що повязані з порушенням роботи різних генів? 7. які порушення мейозу призводять до розвитку синдрому дауна? 8. лікування яких генетичних відхилень здається малоперспективним? 9. які небезпеки може мати генна терапія? що потрібно для їх подолання? 10. розрахуйте ймовірність народження дитини із синдромом дауна у випадку смейного синдрому дауна. мати має нормальний фенотип а батько 21-й хромосомі гине задовго до народження.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 25.03.2019 03:30
1.каково значение покровов у лягушки? 2.назовите части тела лягушки 3.назовите органы , расположенные на голове, кокое значениеона имеет? 4.сделайте вывод о приспособленности лягушки к среде обирания..
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Обществознание, 28.08.2019 08:20
Категория
История, 28.08.2019 08:20
Категория
История, 28.08.2019 08:20
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 13700166