04.02.2020 21:49, вика134475


хід дослідження
розгляньте колекцію листків або хвоїнок, відберіть 15 листків або уъ
інок.
виміряйте довжину всіх листків (хвоїнок) і запишіть її в зошиті.
3. побудуйте варіаційну криву, розташувавши по горизонталі виміряні
листки в послідовності від найменшого до найбільшого значення, а по
вертикалі відклавши їхню довжину.
4. розгляньте колекцію комах, відберіть комах одного виду.
виміряйте довжину тіла всіх комах і запишіть її в зошиті.
6. побудуйте варіаційну криву, розташувавши по горизонталі результати
вимірювань комах у послідовності від найменшого до найбільшого зна-
чення, а по вертикалі відклавши їхню довжину тіла.
розгляньте зображення нормальних екземплярів дрозофіл (дика фор-
ма). визначте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил,
колір очей.
1.
8. розгляньте зображення мутантних екземплярів дрозофіл (усіх наяв-
них форм). визначте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму
крил, колір очей.
9. запишіть особливості кожної з мутантних форм, за якими вона від-
різняється від нормальних особин.
10. зробіть висновок, у якому вкажіть, з якими характерними особливос-
тями модифікаційної та мутаційної мінливості ви ознайомилися.
іть будь ласка 65 ів​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Биология, 08.03.2019 11:00
Утыквы белая окраска плодов доминирует над жёлтой, а дисковидная форма плодов над шаровидной. растение тыквы с белыми дисковидными было скрещено с растением, имеющим белые шаровидные плоды. в потомстве получено:
38 растений с белыми дисковидными ; 36 – с белыми шаровидными; 13 – с жёлтыми дисковидными; 12 – с жёлтыми шаровидными. определить генотипы родительских растений.
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 04.03.2019 11:59
Чому під час взаємодії різних генів відбувається відхилення від менделівських закономірностей розщеплення​
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 07.03.2019 21:17
Составтн таблицу : название кожи, функции, строение
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 13.03.2019 21:20
Вчём отличие биосинтеза углеродов от биосинтеза белков?
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 03:00
Придумать девиз и название для ! лучше чтобы было связано с биологией))
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 16.03.2019 03:20
Определенная степень автономии в клетке свойственна: 1)лизосомам 2)комплексу гольджи 3)митохондриям 4)эндоплазматической сети 5)хлоропластам
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 05:40
Вспомните, в чём сходство акул и кистепёрых рыб?
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 16:30
Как рассчитать вес воздуха в комнате длинна которой 8 метро ширина 5 метров высота 3 метра
Ответов: 2
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 15:29
Лабораторная работа особенности внешнего строения пресмыкающихся на примере ящерицы​
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 19.03.2019 22:00
Вкаких случаях среди потомков, полученных от скрещивания родителей одной фонотипической группы, могут случаться другие фенотипы. у яких випадках серед нащадків, отриманих від схрещення батьків однієї фенотипної групи, можуть траплятись інші фенотипи.
Ответов: 1
Иконка предмета
Биология, 20.03.2019 10:13
Таблица: типы вегетативного размножения рестений; особенности и характеристика; примеры​.
Ответов: 3
Иконка предмета
Биология, 20.03.2019 13:57
Почему появляется плесень на сыре. желательно подробно , оценка за четверть зависит​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Литература, 03.10.2019 07:10
Категория
Физика, 03.10.2019 07:10
Вопросов на сайте: 13434453