01.03.2021 18:03, neket678885

"Настаўнік чарчэння", прыклады 3-4 мастацкіх дэталяў, вызначыць іх ролю

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 04:10
Утварыце ад кожнага слова аднакаранёвы антоним з дапамогай прыставак пера-,пры-,раз-,вы-. запишыце антонимы парами узор. недаплациць- пераплациць з парай аднакаранёвых антонимау скласци па аднаму сказу
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 14:10
В. каромазов "дзяльба кабанчыка". характеристика образа героя степана.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:50
Предумать 5 сказау з дзеепрыметным зваротам
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 08:40
Вызначце, яки з гэтых тэкстау - аписанне, а яки апавяданне. спишите тэкст - апавяданне. якое пытанне можна паставиць да записанага вами тэксту? 1. жыла - была дажджавая кропелька. яна нястомна працавала. капне з хмары на зямлю. напоиць яе. а потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць. збяруцца такия кропельки у адно воблака и дажджом. 2. boзера свицязь радасна - задуменнае. вакол берага звонки салауины гай. бярозы схилилися над люстрам вады. дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины. лясистыя узгорки акружаюць возера, таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.06.2019 23:10
Всписке не было, но мне с ответом на вопрос по максіму багдановічу "раманс" : як адносіны да каханай дзяйчыны характарызуюць лірычнага героя верша?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.06.2019 23:10
Сочинение про весну применить слова ручеек камень тень
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.06.2019 01:50
Два молодых человека надо перевести на язык .
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.06.2019 19:20
Белым снегам замяло и дароги и сяло. мост праз рэчку хутка ляжа. а што гэта? хто адкажа?
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 24.06.2019 10:50
План твора генрых сянкевич"незабыуная старонка славянскай минуушчыны"(урыуки с рамана "крыжаки")
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 24.06.2019 15:30
Сябры ! нужно найти в предложении назоунiкi кроплi усе частей стукалi па галiнках дрэу.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.06.2019 01:00
Зпрапанаваных слоў выберыце , зямля, зіхатлівым, водарам, чаромхі. и выбор аргументируйте)
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.06.2019 07:10
Как разделить для переноса слово абуджэння
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 07.08.2019 02:20
Категория
Русский язык, 07.08.2019 02:20
Вопросов на сайте: 17667468