01.03.2021 16:36, krikunnik

Складзіце і запішыце сказы са звароткамі па наступных схемах: ,з,___. ___,3!
, 3?
, 3!
з?___?​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 14.04.2019 20:19
Какой совет вы бы дали андрею из романа "дзикае паляванне караля стаха"?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 24.04.2019 16:42
Зсачыненнем па беларускаму тема: маладая беларусь у драмме *раскіданае гняздо* план: 1) сымон 2)зоська 3)незнаемы 4)данілка
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 25.05.2019 05:10
Зрабиць фанетычны разбор слова "палявая"
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 07:10
Праскланяйце лiчэбнiкi 3 кнігі, чацвёра сяброу, 50 дзён, 318 кіламетрау, 1/5 задання, 16 хвілін, 897 школьнікау, 1995 год
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.05.2019 15:50
Напишите сочинение на тему "мой самы родны чалавек мацi"
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 21:00
Сачыненне по бел. лiтаратуры на тэму "традыцыi i наватарства у паэзii а. вярцiнскага", памер сачынення 5 старонак
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 19:40
1. вызначыць няпоуны сказ : а. шылы у мяшку не схаваеш б. цесная, але чыстая хатка. в. на беразе - чауны. 2.расстауце знаки прыпынку: усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай. 3. яки сказ ускладнены пабочным словам? (няма знакау прыпынку) а. вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю . б. вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека. в. нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе. 4.у яким сказе ёсць адасобленые члены сказа? а. якая у нас вяликая и прыгожая зямля. б. хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку. в. высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 04:30
Подскажите пример складанага сказа з адным сувязи частак
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.06.2019 01:30
Словарные слова бел. яз. перечислите являеться ли слово словарным?
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.06.2019 21:10
Абазначце склон назоунiкау. настаунiца падзякавала надзейцы, грышу, вову, наталлi.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.06.2019 18:50
Почему в языке пишется духмяную с 1-ой буквой н
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.06.2019 19:20
Белым снегам замяло и дароги и сяло. мост праз рэчку хутка ляжа. а што гэта? хто адкажа?
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 10.09.2019 17:10
Категория
Қазақ тiлi, 10.09.2019 17:10
Категория
Математика, 10.09.2019 17:10
Категория
Математика, 10.09.2019 17:10
Категория
Математика, 10.09.2019 17:10
Категория
Русский язык, 10.09.2019 17:10
Вопросов на сайте: 17667468