04.02.2020 23:27, поаввав

Составить предложения по схемам из 182

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 08:44
Больш за 70 ў! сачыненне на тэму " тэма радзімы у сучаснай беларускай паэзіі" альбо " тэма кахання у сучаснай беларускай паэзіі". сучаснай лічыцца паэзія з 1990 па 2019 год. нельга браць з інтэрнету. , калі ласка! дзякуй загадзя! )
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 19:33
Отгадай загадки: 1.в одном доме сто жителей, а семья одна. 2.чатыры брацікі пад аднім капелюшом стаяць. 3.пяць братоў у адну ноч нарадзіліся, і ўсе з адным іменем. 4.у адным дзежцы два хлябцы. 5.тысяча братоў у адным поясам падпаясаны. 6.тры браты на адным кані па белым полі едуць. 7.стаіць у лазе на адной назе. 8.у дзьвух матак па пяць хлапчанятак, і у кожнага з іх адно имя
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.04.2019 12:27
Складзите лики и запишите адказы у парадку павеличэння (ад меншага да больша) ву най жа бы чо дат вы 29+44_27+20_14+15_37+41_14+9_53+21_ 19+20_11+16. если чо то линие это стрелочки
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.04.2019 12:41
На прыкладзе адной з узятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разважанне па схеме: тэзис - аргументы и прыклады - вывад. паводле тэксту цётка "шануйце роднае слова! " 50
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.04.2019 17:41
4. запішыце лічэбнікі словамі, вызначце разрад лічэбнікаў па-водле значэння.20,3; 66; 618; 14; 33-і.​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.04.2019 19:46
Разбор слова жаўцее главное чтобы не было ошибок
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 28.04.2019 17:29
На прыкладзе адной з узнятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разваданне па схеме: тэзис аргументы и прыклады вывад.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.05.2019 21:26
9адзначце сказы, дзе трэба паставіць працяжнік: 1) дзед адчыніць акно _ у хату ўварвуцца дзіцячыя галасы. 2) цяжка ў гэтую пару птушкам _ корму ўсѐ менш і менш. 3) яны _ лѐн – гэта багацце калгаса. 4) паспрабавалі падставіць лесвіцу _ стрэлы зноў адагналі ворагаў. 5) яго ўгаворвалі не плысці _ застацца тут. 10 адзначце сказы з рознымі віі сувязі, дзе знакі прыпынку пастаўлены правільна: 1) яшчэ сон звівае павекі, і іх цяжка разарваць, і галава яшчэ не прачнулася, а ўжо радасць, што зноў дома і што не з’язджаў ніколі. 2) спачатку начаваў алень у катлаване, дзе стаяла наша гармата, але срэлы напалохалі жывѐлу, і ѐн стаў абыходзіць гарматы. 3) напружана чакаеш, калі пачуецца лѐгкі шоргат і жывое варушэнне ў печы, і з плячэй быццам зваліцца гара. 4) жыццѐ многіх пакаленняў прайшло перад дубамі, і праходзіць, нібы тыя хвалі, ўж о абвіваюць роўны груд а яны ўсѐ стаяць. 5) стаялідва стажкі сена і адзін быў так абскубаны, што нагадваў грыб.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.05.2019 15:47
Синтаксичны разбор сказа. чый гэта трактар?
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 17:10
Найти мне по языку сочинение-описание помника
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 16:27
Растлумачне значэнне фразеалагіама. складзiце i запiшыце з iмi сказы. блытацца пад нагамi хоць вока выкалi​
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Русский язык, 01.06.2019 19:30
Категория
Математика, 01.06.2019 19:30
Категория
Русский язык, 01.06.2019 19:30
Категория
Математика, 01.06.2019 19:30
Категория
Українська література, 01.06.2019 19:30
Вопросов на сайте: 13417999