30.01.2020 22:48, krivisasha4

Што самае важнае для драча у казцы «драч и крот? »

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 15:07
Сауцера71. прачытайце. якое пачуцирадае паэт у вершы? палеская зямляраніца. духмян.. паветра. задуменн.. пошчак салаўя. бел.. туманамі адзеталюб.. палеск.. зямля.і не трэба мне заморск.. пляжайі не трэба мне чуж.. краін, бо такіх прываблі як нашы, на зямлі не мясцін. с. карыцька. пошчак - спеў; рус. мрельспішыце верш, дапісваючы патрэбныя канікаў. вызначце склон выдзеленых прыметніадкажыце на пытанні1. назавіце склонавца​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 28.04.2019 17:29
На прыкладзе адной з узнятых у артыкуле праблем пабудуйце сваё разваданне па схеме: тэзис аргументы и прыклады вывад.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.05.2019 23:01
Нужно сочинение на про питомца. желательно про кота т. к. это мой питомец. кота зовут максим. !
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 28.05.2019 11:30
Найти продолжение диктанта найти продолжение диктанта "бяроза" начинается вот так: расла некалькі стагоддзяў таму назад на пагорачку бяроза. таўшчэзная яна была, некалькі чалавек не маглі яе абхваціць.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 05:10
Самы дараги мне чалавек(сачыненне на беларускай мове ) желательно про маму , заранее )
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 07:40
Парад, параіцца, парадак, паравоз, парабіць, пара, папячы, папугай, папужаць, папіць, папера. выдзеліце прыстаўку па- ў тых словах, дзе яна ёсць.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 08:20
Придумать уступ да сачынення аписанне помника
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 19:40
1. вызначыць няпоуны сказ : а. шылы у мяшку не схаваеш б. цесная, але чыстая хатка. в. на беразе - чауны. 2.расстауце знаки прыпынку: усё навокал зямля дрэвы стрэхипакрылася звонкай ледзяной скарынкай. 3. яки сказ ускладнены пабочным словам? (няма знакау прыпынку) а. вас паслали у маё распарадженне и вы спадзяюся ведяеце сваю . б. вы видаць зразумели што пакрыудзили чалавека. в. нам трэба прызнацца надзвычай шанцуе. 4.у яким сказе ёсць адасобленые члены сказа? а. якая у нас вяликая и прыгожая зямля. б. хутчэй бы прыйшла белая зима з навагодняй ёлкай со звонам каньку. в. высушаныя гарачым сонцам паникли кветки.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 10.06.2019 00:50
Пословицы, поговорки и стихи о книгах на языке
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 04:30
Подскажите пример складанага сказа з адным сувязи частак
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 08:00
Прачытайце скорагаворку. ларыса варыла рыбу з лауровым листом. спишыте назавице словы з гукам р
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 11.06.2019 08:40
Вызначце, яки з гэтых тэкстау - аписанне, а яки апавяданне. спишите тэкст - апавяданне. якое пытанне можна паставиць да записанага вами тэксту? 1. жыла - была дажджавая кропелька. яна нястомна працавала. капне з хмары на зямлю. напоиць яе. а потым выпарыцца и зноу у паветра узляциць. збяруцца такия кропельки у адно воблака и дажджом. 2. boзера свицязь радасна - задуменнае. вакол берага звонки салауины гай. бярозы схилилися над люстрам вады. дуб раскинуу магутныя пакручастыя галины. лясистыя узгорки акружаюць возера, таму яно заусёды выглядае дабрадушна гасцинным.
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Математика, 05.08.2019 11:50
Вопросов на сайте: 18281998