30.01.2020 22:43, артем1ппн

Разделить твор якуба коласа дзядзька-кухар на 9 частей.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 16.04.2019 19:31
Составить план на текст страта генрых далидович
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.05.2019 10:50
Словазлучэнніпастаўце ўдавальнымсклонеі запішыце. асеннідзень, летняя раніца, познівечар, марозная ноч, халоднывецер. .
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 09:40
Любой верш максима багдановича написать и написать асноуную думку, пра што гаворыцца, каму прысвечаны
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 05:11
Разобрать полностью сказ по часцинам мовы. у кожнага народа ёсць святыні, якімі мацней за жыццё даражылі мудрыя прашчуры і якія, нібы нязгасныя паходні, асвятляюць шляхі іх нашчадкам.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 28.05.2019 11:30
Найти продолжение диктанта найти продолжение диктанта "бяроза" начинается вот так: расла некалькі стагоддзяў таму назад на пагорачку бяроза. таўшчэзная яна была, некалькі чалавек не маглі яе абхваціць.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 07:40
Парад, параіцца, парадак, паравоз, парабіць, пара, папячы, папугай, папужаць, папіць, папера. выдзеліце прыстаўку па- ў тых словах, дзе яна ёсць.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 02:40
Напишите письмо своему другу или родным на языке
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 05:20
Сачыненне-разважанне ці патрэбна кніга ў век тэлебачання і кампютара выкарыстоуваючы цытаты знакамiтых людзей. падбярыце эпiграф да свайго сачынення
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.06.2019 23:10
Всписке не было, но мне с ответом на вопрос по максіму багдановічу "раманс" : як адносіны да каханай дзяйчыны характарызуюць лірычнага героя верша?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.06.2019 23:20
Как по будет чай? скажите , мне !
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.06.2019 10:00
Складите и запишите сказы з аднародными членами па схемах 1. о, оио 2. о: о, оио 3. о, оио - о
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Қазақ тiлi, 09.04.2020 16:23
Категория
Математика, 09.04.2020 16:23
Категория
Биология, 09.04.2020 16:23
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 18225740