30.01.2020 22:43, артем1ппн

Разделить твор якуба коласа дзядзька-кухар на 9 частей.

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 08.03.2019 09:43
Самыя ра(н/нн)ия белыя грыбы сустракаюцца у дубровах. у лесе растуць падма(н/нн)ыя лисички аранжавага ци чырвонага колеру. у сасо(н/нн)ику можна назбираць маслякоу и груздоу. тума(н/нн)ай раницай трэба збирацца у грыбы. ноч перад у грыбы для аленки была бя(с/сс) о(н/нн)ай. вставить литары, абазначить усе частки у выдзеленых словах
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 16.03.2019 14:14
Складзіце 10 сказаў са звароткамі.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.03.2019 10:38
Лисцик серабрыстай таполи водгук
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.03.2019 21:16
56. спішыце, ужываючы прыметнікі з назоўнікамі ў патрэб-ным склоне. вызначце склон прыметнікаў.жывуць у (яловыя лясы), паслухаў (разумныялюдзі), прыляцелі з (далёкія краіны), ішоў па (знаё-мыя вуліцы), сумаваў без (любімыя сваякі), убачыў(верныя сябры), разносіцца па (бяскрайнія прасторы).​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 15:10
Сочинение на тему зимние забавы 6 класс
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 20:54
Сочинение на : пiсьмо-зварот да
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 23:40
На тэму у жыцці трэба умець усё, але не усё рабіць
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.03.2019 11:30
Нужно написать четверостишие и рассказ на языке про маму! )
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.04.2019 18:46
Можно , 10 словарных слов с правописанием [дз] (ц`] по мове 5 класс.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 04.04.2019 19:35
Надо выписать предложения аднособленные с рассказа "жураулiны крык" ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 10.04.2019 20:39
Напишите сочинение по на тему пошуки маладым пакаленнем шляхоу вызвалення бацькаушчыны у драме раскиданае гняздо. только . 35 .​
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.04.2019 20:07
Вуснае апавяданне "стары бабёр"
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Окружающий мир, 20.09.2019 03:01
Категория
Геометрия, 20.09.2019 03:01
Категория
История, 20.09.2019 03:01
Категория
История, 20.09.2019 03:01
Категория
Русский язык, 20.09.2019 03:01
Категория
География, 20.09.2019 03:01
Категория
Математика, 20.09.2019 03:01
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19335336