29.01.2020 23:24, ilka2004z

Письмовы разбор слова у́трымау́шыся

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 04.04.2019 13:49
Характиристика пра дзеда агея
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 04.04.2019 23:21
Какие характерные адзнаки поэтическим языком вы можете назвать?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.04.2019 19:33
Отгадай загадки: 1.в одном доме сто жителей, а семья одна. 2.чатыры брацікі пад аднім капелюшом стаяць. 3.пяць братоў у адну ноч нарадзіліся, і ўсе з адным іменем. 4.у адным дзежцы два хлябцы. 5.тысяча братоў у адным поясам падпаясаны. 6.тры браты на адным кані па белым полі едуць. 7.стаіць у лазе на адной назе. 8.у дзьвух матак па пяць хлапчанятак, і у кожнага з іх адно имя
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 09.04.2019 16:39
Обоже! ! я просто умрукороче там дополнительные , которые необходимо слелать по данному тексту: 1.вызначце стыль тэксту. дайце тэксту загаловак.2.напiшыце азначэнне прыслоуя. прывядзiце прыклады.3.пазначце над прыслоуямi iх разрад пазначэннi.4.выканайце марфалагiчны i словаутваральны разбор слова адразу з тэксту.! ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 10.05.2019 19:02
Вызначце асобу, лик и спражэнне дзеясловау. змянице адзиночны лик дзеясловау на множны. запишыце сказы, якия атрымалися, раскрываючы дужки. 1. (па)бацьку (па)знаеш сыноу. 2. языком сена (не)накосиш. 3. (не)паклалзеш, то и (не)возьмеш. 4. кали рана устаешь, дык усё (па)спееш. 5. кольки робиш, стольки (з\с)робиш. 6. (на)дзень раней пасееш, (на)тыдзень раней (з\с)бярэш.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.05.2019 18:20
Какую роль играет диалог в характеристике персонажей
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.05.2019 18:30
Написать диялог двух друзей (о) или (в ) зоопарке
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 13:20
Для чаго нам патрэбна пунктуацыя . (на 6 сказау)
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 14:10
Складзице и запишыце сказы, каб прыведзеныя словы у аднымсказе были звароткам, а у другим-дзейникам школа, мама, беларусь.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 22:19
Скласцi казку пра сказ i яго састау.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 29.05.2019 19:30
Складите и запишыце 2-3 сказа з аднакаранёвыми словами чытаць працавать вучыть
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Окружающий мир, 03.05.2020 16:59
Категория
Английский язык, 03.05.2020 16:59
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 17759398