29.01.2020 22:40, Neuch18

Поясните цитату на языке:
матчына сэрца адкрыла усе таямницы свайго.
павага да маци, у сэрдцы якой пануе адданая.
ответ на

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 14.03.2019 09:56
Найти изложение по мове "давяраем крылами''
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 14:55
Запішы словы, падзялі іх для пераносу. паштальён, вераб'і, мільён, п'яўка, мар'я, ульяна, лье, ад'ехала, атэлье, парцьеры, з'ява.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.04.2019 10:04
Сачыненне на тему помники беларуси
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 09.05.2019 16:30
Апісанне бурыка па казцы былі ў мяне мядзведзі​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.05.2019 09:58
Абапіраючыся на тэарэтычны матэрыял вучэбных дапамож-нікаў па беларускай мове для 8-га і 9-га класаў, падрыхтуйце па- на адну з лінгвістычных тэм. правілы падрыхтоўкі да гл.​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 04:10
Утварыце ад кожнага слова аднакаранёвы антоним з дапамогай прыставак пера-,пры-,раз-,вы-. запишыце антонимы парами узор. недаплациць- пераплациць з парай аднакаранёвых антонимау скласци па аднаму сказу
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 14:10
В. каромазов "дзяльба кабанчыка". характеристика образа героя степана.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 02.06.2019 21:00
Напішыте сачынне па аповесці пад назвай "выпрабаванне вайной", узяўшы для характарыстыкі аднаго з персанажаў аповесці або змест твора ў цэлым.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.06.2019 18:12
Скиньте зборнiк матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на іі ступені агульнай сярэдняй адукацыі, мне надо сборник на экззамент 9 класс вот почта maksim. [email protected] ru
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 02:40
Голас тонкі,нос доугі. хто яго ,сваю кроу .
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 00:20
1)гэй, на беразе ! данесся хрыплаватыголас з мора падымайце канат ! 2) таксама прыехали паступаць зауважыу сам сабе сцепка и пагля дзеу на гэтых людзей як на сваих канкурэнтау ю 3) дзядька звярнууся алесь да антося назавице прыкметы на дождж мне трэба записаць 4) каб неяк развеяць няемкасць маша сказала я думаю мяняць кватэру постате потребные знаки прыпынку у простай мове
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 13.11.2020 12:00
Категория
Другие предметы, 13.11.2020 12:00
Категория
Математика, 13.11.2020 12:00
Категория
Литература, 13.11.2020 12:00
Категория
Английский язык, 13.11.2020 12:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 17939663