27.01.2020 17:31, НадеждаАрико

Анализ верша янки купалы
"маё цярпенне"

Всего ответов: 1

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 04.03.2019 10:05
Какой склон в словах, и род в скловахцэглы цагляны дом у цагляным доме цагляны
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 15.03.2019 00:01
Текст изложения по бел. яз 6 класс "бусел"
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 16.03.2019 10:20
Вызначце лишняе слова? туга, ножка, аб'ява, икс, стог, маршут, прэнт! памогите
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.03.2019 12:26
Перабудаваць у бяззлучнікавы складаны сказ калі набягалі павевы ветру, тады па верхавіннях дрэў хадзілі шызыя хмары. грыбы лепш за ўсё збіраць зранку, таму што вільготная шапачка зіхаціць на сонцы і добра відаць здалёк.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.03.2019 15:37
Фонетический разбор слова радыяцыя на языке! ! ​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 13:50
Сачыненне у жыцци трэба умець рабиць усё, але не усё рабиць
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 21.03.2019 16:37
Описать образ сымона з драмы "раскiданнае гняздо". нужно еще использовать цитаты из текста. заранее
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.03.2019 08:35
Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём штогодна, штогадзінна, штохвілінна, твой кожны дзень, забраны забыццём, лічы сваім найбольшым адкрыццём, ты — з дрэва часу кволая галіна. штодня вядзі з самім сабою бой, каб клопаты цябе не пахавалі, жыві надзеяй, мараю слабой, што свет трымаецца адным табой — з ракі ўсёзабыцця — намерам хвалі. старайся не ў дзяльбе, а ў малацьбе, каб вымалаціць з цемрачы праменне. ляж зморшчынкай ва ўсмешцы на ілбе, каб недзе ўспомніла жыццё цябе, у незваротнай вечнасці — імгненне. написать водгук о чем он и т. д нужно
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.03.2019 19:30
Составить словосочетание со словом свинцовый (в переносном смысле)
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 08:30
Напишите сочинение по беларускай мове на тему "нашы симвалы" индивидуальность 50% если напишите какую нибудь ерунду отправляю в спам и пункты
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 17:20
Сочинение на тему "роль поэзии в моей жизни"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 04.04.2019 21:20
Вiншуем вас, даводзiлася вам, пойдзе з вами, жадаем вам, запрашаем выделить склонение,
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Обществознание, 06.10.2019 05:00
Категория
Математика, 06.10.2019 05:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19908001