27.01.2020 15:03, Nikstone

Вусная замалёўка па вершу,, на рэчцы,, якуба ! ​

Всего ответов: 3

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 12.03.2019 17:07
Звашай любимай казки выпишете зваротки
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.03.2019 21:13
Написать сочинение на про город могилёв 100 ​
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 13.03.2019 22:42
Сачыненне на тэму мой любімы настаўнік(сочинение на тему мой любимый учитель)
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.03.2019 04:50
Напишите все 1)цвёрдыя 2)мяккiя 3)зацвярдзелыя гуки
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.03.2019 12:38
Перабудаваць у бяззлучнікавы складаны сказ калі набягалі павевы ветру, тады па верхавіннях дрэў хадзілі шызыя хмары. грыбы лепш за ўсё збіраць зранку, таму што вільготная шапачка зіхаціць на сонцы і добра відаць здалёк.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.03.2019 19:10
План отрывка из поэмы новая зямля раніца у нядзельку
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 18.03.2019 14:58
1. адзначце правільна напісаныя словы" -1 бухгалтэр; 4 кінаэкран; 2 добравольнасць; 5 паўдрымотны. з дрэзіна; 2. адзначце словы, у якіх на месцы пропуску трэба пісаць літару я: 1 аб_днальны; 4 сув_нірны; 2 ус_мярых5 сон_чны. зc_бравацьв. адзначце прыклады з правільным напісаннем падкрэсленых літар у/ў: 1 часопіс “полымя” узнагародзілі; 2 цягне ў лес; 3 удзельнічаў ў міжнародных конкурсах; 4 аляксандра ульянава; 5 творы напісаны шчыра, ўсхвалявана.1. адзначыць правільна напісаныя словы: 1 восем тысяч; 4 вераб іны; 2 валяр янка; 5 зьедліва. з васілеўскі востраў; адзначце назоўнікі, якія ў форме р. скл. адз. л. маюць канчатак -у: 1 аспірын; 4 дзеяслоў; 2 касец; 5 гнеў.з востраў; адзначце словы, якія трэба пісаць праз злучок: 1 (шаўка) водства; 4 (прэс) цэнтр; 2 (трох) вугольнік; 5 (музыкант) наватар.3 (супер) гігант; адзначыце словы, якія трэба пісаць разам: 1 (бавоўна) ўборачны; 2 (двух) метровы; 3 (вакальна) інструментальны; 4 (грунтоўна) прадуманы; 5 (інда) еўрапейскі.адзначце сказы, у якіх выдзеленыя словы трэба пісаць разам.1 хто ў ліпені на полі працуе, таго (ў) зімку і печка пагрэе.2 (у) гары небасхіл хараством зіхаціць. з (дзе) нідзе жаласна звінела адзінокая пчала.4 (пад) вечар зямля стыла на холадзе.5 закруціла зіма (без) пары.​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.03.2019 18:03
Выпісаць з твораў мастацкай літаратуры 4 сказы з рознымі віі сувязі частак, пабудаваць схемы и написать з якога твораў
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.03.2019 23:55
Заходне (беларускi) пiшацца праз злучок або
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 10:17
Як пишацца леса (ахоуны) и пауднёва заходни через злучок або не
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 20.03.2019 17:29
Пісьмо тоніку як яму наладзіць адносіны з сябрамі( салодкія яблыкі--в. )
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.03.2019 19:30
Складзите сказы з словам геаграфичная карта цикавае апавяданне
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
История, 23.06.2019 23:00
Категория
История, 23.06.2019 23:00
Категория
География, 23.06.2019 23:00
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 19243292