03.01.2020 10:05, nastyarapuntseozgwc2

Якога роду словы
цюль, жалюзи, близняты, такси, салями, завуч, кенгуру, сутки, соня, саша, шампунь, жырафы, гусь, акуляры​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 31.03.2019 09:31
Запишыте, чым адрозниваюцца гуки ад литар
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 10.04.2019 23:37
Увечным сваiм iмкненнi скрышыць правы бераг, ѐн падступаў у палавень зусiм блiзка да яго, руйнаваў адхоны, зносiў, каб пасадзiць у другім месцы, лазу, гвалтоўна вырываў кавалкi берага або асцярожна падмываў яго, каб раптам абурыць у ваду цэлыя брылы зямлi. поўны сінтаксічны разбор .
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 09.05.2019 16:30
Апісанне бурыка па казцы былі ў мяне мядзведзі​
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 23.05.2019 06:00
Обозначте четвёртое лишнее слово 1.дарога, падарожник, дарозе, прыдарожны.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 25.05.2019 05:00
Беларусу и у парыжы сняцца бяроз и сосен медзь. растлумачце их сэнс
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 25.05.2019 05:40
Ця ж к i - з р а б i ц ь ф а н е т ы ч н ы р а з б о р
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 10:30
Ответить на вопросы 1. што такое камбінаваны тып маўлення ? 2. што такое асноўная думка тэксту ? 3. якія прыметы мае тэкст ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 28.05.2019 07:00
Надо ответить на вопросы по повести в. быкава "знак бяды": 1) чаму тактыка петрака церніць крах? 2) як вы ставіцеся да пазіцыі, якую занімае сцепаніда? 3) што яднае фашыстаў і паліцаяў?
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.05.2019 15:50
Напишите сочинение на тему "мой самы родны чалавек мацi"
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 07:40
Парад, параіцца, парадак, паравоз, парабіць, пара, папячы, папугай, папужаць, папіць, папера. выдзеліце прыстаўку па- ў тых словах, дзе яна ёсць.
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 31.05.2019 14:30
З'ехаць, пад'есці,з'есці ,пад'ехаць, ад'езд, з'езд. абазначце прыстаукі.
Ответов: 1

Вопросы по другим предметам:

Категория
Алгебра, 18.12.2020 12:10
Категория
Английский язык, 18.12.2020 12:10
Категория
Русский язык, 18.12.2020 12:10
Категория
Русский язык, 18.12.2020 12:10
Категория
Математика, 18.12.2020 12:11
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 15485774