03.01.2020 09:52, xXDeXTeRXx

Марфемны и словаўтваральны анализ слоў бескарыслівай, цёплай, адчуваеш, дотык, спадарожница​

Всего ответов: 2

Похожие вопросы:

Иконка предмета
Беларуская мова, 01.04.2019 05:10
Вызначыць прыстаукi: парад, параiцца, парадак, паравоз, парабiць, пара, папячы, папугай, папужаць, папiць, папера
Ответов: 3
Иконка предмета
Беларуская мова, 14.05.2019 08:42
2) адзначце складаназлучаныя сказы: а) колас вельмі любіў прыроду, усю прыгажосць кожнай пары года і ўмеў перадаць гэту прыгажосць, усе яе адценні ў жы- вы мастацкім слове. б) miр будуе, а вайна руйнуе. в) ці вятры прамчацца з шумам. ці снягі цярусяць. г) потым чуваць ці то птушыны шчэбет-перасвіст, ці то весна- вое бульканне ручаін.
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 17.05.2019 21:20
Праскланяйце лічэбнік тысяча восемсот дваццаць два (1822) па склонах
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 19.05.2019 04:10
Скажите что такое прыслоуе и дзеепрыслоуе
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 05:11
Разобрать полностью сказ по часцинам мовы. у кожнага народа ёсць святыні, якімі мацней за жыццё даражылі мудрыя прашчуры і якія, нібы нязгасныя паходні, асвятляюць шляхі іх нашчадкам.
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 26.05.2019 10:30
Ответить на вопросы 1. што такое камбінаваны тып маўлення ? 2. што такое асноўная думка тэксту ? 3. якія прыметы мае тэкст ?
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 30.05.2019 02:10
Абазначце корань стрэл- страляць, стралок мост - масток , маставы шэiпт- шаптаць, шаптуха мора- марскi, маракi рэчка-рачулка, рачнiкi
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 03.06.2019 10:30
Нататка на тэму "каго можно назвать сапраудным сябрам"
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 05.06.2019 02:40
Напишите письмо своему другу или родным на языке
Ответов: 1
Иконка предмета
Беларуская мова, 06.06.2019 12:30
Как на беларускай мове будет "билеты"
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 07.06.2019 20:30
Что токое назовник нгрготжю. пкуаепоьтшщлсампролдавпролд
Ответов: 2
Иконка предмета
Беларуская мова, 08.06.2019 08:20
Придумать уступ да сачынення аписанне помника
Ответов: 2

Вопросы по другим предметам:

Категория
Геометрия, 25.09.2019 03:50
Категория
История, 25.09.2019 03:50
Категория
Алгебра, 25.09.2019 03:50
Популярные вопросы
Вопросов на сайте: 15483080